Τα Νέα μας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Στην πόλη μας, εδώ, στο Κισανγκάνι, το πρώτο που αρχικά μπορεί να δει κανείς είναι μια

Κατήχηση

Πολλές φορές σκέφτηκα, “Θεέ μου από πού να αρχίσω; Μόνος σε ένα ξένο κόσμο πως να

Ανάσταση

Χριστός Ανέστη!                             

Η Ακολουθία του Επιταφίου.

Τον νώτον μου έδωκα εις μαστίγωσιν, το πρόσωπόν μου ουκ απεστράφην από εμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστην,

Εδώ τα βάγια είναι φύλλα από φοινικόδεντρα.Οι ύμνοι μας ψάλλονται από τα στόματα των αδελφών μας,