ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΣΑΝΓΚΑΝΙ

BANK

ΤMB

Trust Merchant Bank S.A.

Intindidé de compte (όνομα λογαριασμού)

EGLISE ORTHODOXE ORIENTALE/
ARCHEVECHE ORTHODOXE DE KISANGANI

No de copmte (αριθμός λογαριασμού)

00017 11000 50892120001 54

Swift Code

TRMSCD3L

Adresse

1223 Avenue Lumumba, Lumumbashi, RD Congo

Branch Adresse

1, Place de Marché, Kinshasa – Gombe, RD Congo

BANK

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Αριθμός Λογαριασμού

10401137194

ΙBAN Λογαριασμού

GR9801101040000010401137194

Κωδικός SWIFT Τράπεζας (BIC)

ETHNGRAA