You are currently viewing Μεγάλη Πέμπτη
Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη

Τον νώτον μου έδωκα εις μαστίγωσιν, το πρόσωπόν μου ουκ απεστράφην από εμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστην, και σταυρόν υπέμεινα, διά την του κόσμου σωτηρίαν…